LANGUAGES

PROTECTING SHOPPER PRIVACY

Huko ยึดมั่นในความเป็นส่วนตัวอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งความมุ่งนั่นนี้นำทางและส่งผลต่อการตัดสินใจด้านการพัฒนาและการผลิตในบางครั้ง

อุปกรณ์และโซลูชันแต่ละอย่างที่ Huko พัฒนาและผลิตขึ้นเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดที่สุด เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยเหตุนี้อุปกรณ์และโซลูชันของเราทั้งหมดจึงไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของนักช้อปไปยังศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบคลาวด์ (ยกเว้นในกรณีที่มีการออกการอนุญาตที่จำเป็นโดยนักช้อปแล้ว) จะมีเพียงข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือและรหัสเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถใช้งานได้หากถูกผู้อื่นดักฟังหรือยึดเอาไว้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Huko ไม่รวบรวมข้อมูลส่วนตัว ยกเว้นในกรณีต่างๆ เช่น การเลือกใช้บริการ Wi-Fi สำหรับผู้มาเยือนหรือแอป Digital Fidelity ซึ่งมีการออกการอนุญาตโดยลูกค้าก่อนล่วงหน้า

Huko ไม่รวบรวมข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลหนึ่งๆลูกค้าใช้อุปกรณ์และโซลูชันของเราเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของนักช้อปโดยรอบและภายในร้านค้าหรือศูนย์การค้าและไม่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักช้อปแต่ละคน

อย่างไรก็ตามเราเข้าใจว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ (ที่ Huko เป็นผู้นำระดับโลกและเป็นผู้บุกเบิกในบางกรณี) อาจก่อให้เกิดคำถามข้อสงสัยความกลัวเกี่ยวกับข้อมูลที่เทคโนโลยีเหล่านี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและข้อเท็จจริงที่ว่าข้อมูลดังกล่าวควรหรือไม่ควรแชร์กับบุคคลภายนอก

เราได้สร้างส่วนนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายแก่ลูกค้าของเรา (ร้านค้าปลีกและศูนย์การค้าเอาต์เล็ตและผู้ประกอบการศูนย์การค้าชื่อดัง) และแก่นักช้อปเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวมข้อมูลวิธีที่เราใช้ข้อมูลและวิธีที่เราปกป้องความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

Huko เป็นพาร์ทเนอร์ขององค์กรชั้นนำในด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งๆเราทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำอื่นๆในด้านบริการและโซลูชันการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับท้องถิ่นและในด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักช้อปเพื่อปรับปรุงหลักปฏิบัติในด้านการตรวจจับพฤติกรรมของนักช้อปผ่านการวิเคราะห์ตำแหน่งอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MLA) และการวิเคราะห์วิดีโอ

เราจึงสามารถมอบความไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงานของเราหากมีการขอร้องอย่างถูกต้องเราปรึกษากับองค์กรที่เหมาะสมอยู่เป็นประจำเพื่อดูแลว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวในท้องถิ่นของทุกที่ที่เราดำเนินธุรกิจบนโลกนี้

เพื่อให้มีความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ เราแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราปฏิบัติตามไว้ด้านล่างนี้เกี่ยวกับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราเช่นกัน

Huko จะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ในฐานะเจ้าของข้อมูลและผู้จัดการประมวลผลตามกฎหมายปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย Italian Legislative Decree 196/2003 ("Privacy Code") ว่าด้วยเรื่องความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลใดๆของลูกค้าที่มีการรวบรวมแบบระบุชื่อและ/หรือไม่รวมอยู่ในขอบเขตการใช้งานที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นไปตามการออกการอนุญาตให้ประมวลผลของนักช้อปและจะได้รับการประมวลผลโดย HUKO ในฐานะผู้จัดการการประมวลผลโดยปฏิบัติตาม Legislative Decree 196/2003 อย่างเคร่งครัดขณะที่ลูกค้าของe Huko จะยังคงเป็นผู้ควบคุมข้อมูล

นโยบายต่อไปนี้อธิบายวิธีที่ Huko จัดการข้อมูลของนักช้อปแต่ละคนผลิตภัณฑ์อุปกรณ์โซลูชันและแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ของเราขายให้กับบริษัทที่ดำเนินการในเครือร้านค้าปลีกศูนย์การค้าสนามบินและสถานีต่างๆเป็นต้นเพื่อให้เข้าใจวิธีที่บริษัทเหล่านี้จัดการข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าของตนลูกค้าแต่ละรายต้องสอบถามสอบถามจากบริษัทผู้ควบคุมข้อมูลแต่ละราย

สิ่งที่ HUKO ทำ

Huko ให้บริการอุปกรณ์โซลูชันและแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ที่หลากหลาย (แพลตฟอร์ม Huko Analytics) ซึ่งใช้โดยกลุ่มในภาคส่วนร้านค้าปลีกเป็นหลัก (เครือร้านค้าปลีก, ศูนย์การค้า, เอาต์เล็ต, สนามบิน, CPG, ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นต้น) เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของร้านค้าและร้านค้าปลีก

ลูกค้า Huko ให้อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ซื้อไปจาก Huko (เช่นอุปกรณ์ออปติคัลเลเซอร์สามมิติและเครื่องมองภาพสามมิติเครื่องตรวจจับสมาร์ทโฟนเครื่องตรวจจับ Avatar และเครือข่าย Wi-Fi) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักช้อปในสภาพแวดล้อมร้านค้าปลีกจากนั้นลูกค้าจะวิเคราะห์ข้อมูลนี้ในศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่ของ Huko หรือในเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองรวมถึงข้อมูลอื่นๆ (เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมความภักดีแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลของบุคคลภายนอกจากฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมเป็นต้น)

ในการหาข้อมูลว่าลูกค้า Huko นำข้อมูล, KPI, ตัวบ่งชี้และข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ระบบหรือแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ของ Huko ไปทำอะไรนักช้อปต้องติดต่อบริษัทลูกค้าของ Huko โดยตรงหรืออ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้นๆ

ลูกค้าส่วนมากเลือกใช้ศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่ของ Huko เพื่อรวบรวมข้อมูลจากนักช้อป Huko รวบรวมข้อมูลของนักช้อปในศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่แบบไม่ระบุชื่อและผนวกรวมกับแบบฟอร์มและการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นๆที่ลูกค้ามอบให้ (เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเป็นต้น)

ข้อมูลได้รับการศึกษาโดยใช้เครื่องมือและระบบสร้างแม่แบบและการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งรายงาน, แดชบอร์ด, KPI และข้อมูลต่างๆเช่นคำอธิบายข้อมูลประชากรของฐานลูกค้ารายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของร้านค้าเครือหรือศูนย์การค้าหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้ที่ HUKO แชร์ข้อมูลให้

ลูกค้าของ Huko มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนใหญ่ที่ Huko รวบรวมผ่านอุปกรณ์และโซลูชันที่ขายหรือมีการจัดการและยังสามารถเข้าถึงรายงาน, KPI และตัวบ่งชี้ต่างๆเป็นต้น

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ลูกค้าแต่ละรายได้รับจาก Huko เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ของลูกค้าแต่ละรายลูกค้าบางรายอาจกำหนดให้มีการแชร์ข้อมูลกับบุคคลภายนอกที่ให้บริการแก่ลูกค้านอกเหนือจากความสามารถและความรู้ของ Huko

ซึ่งอาจรวมถึงบริษัทที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM), การบริหารจัดการโปรแกรมการตลาด, ข้อมูลลับทางธุรกิจและการวิเคราะห์, การป้องกันการขโมยข้อมูลและการบริหารจัดการแรงงานเป็นต้น

Huko ยังดูแลความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกและผู้ให้บริการโฮสติ้งโครงสร้างพื้นฐานเสมือนเพื่อโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และมีการเช่าซื้อตลอดจนใช้บริการอื่นๆเช่นการเชื่อมต่อ

Huko มีนโยบายที่จะขอให้ผู้ให้บริการตกลงที่จะไม่เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์และโครงสร้างพื้นฐานโดยตรงซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเสมือนและผู้ให้บริการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลที่ Huko รวบรวมมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริการการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในนามลูกค้าของผู้ให้บริการได้โดยเด็ดขาดไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

ข้อมูลที่สามารถโอนไปยังพื้นที่อื่นได้อาจได้รับการจัดเก็บในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศสำนักงานใหญ่ของลูกค้าปัจจุบัน Huko จัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมมาไว้ที่ประเทศอิตาลีฮ่องกงและสหรัฐอเมริกาแต่อาจมีการจัดเก็บในประเทศอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Huko ตั้งขีดจำกัดการใช้งานการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นสำหรับสมาร์ทโฟนของนักช้อปหากนักช้อปไม่ได้ออกการอนุญาตพิเศษให้ประมวลผลข้อมูลผ่านกลไกการเลือกใช้บริการ (เช่นในกรณีเครือข่าย Wi-Fi สำหรับผู้มาเยือน)

หากนักช้อปไม่ดำเนินการเลือกใช้ Huko จะไม่แชร์ที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์เว้นแต่ในกรณีที่มีคำขอจากหน่วยงานภาครัฐหรือฝ่ายตุลาการตามที่อธิบายไว้ในส่วน "คำขอของหน่วยงานภาครัฐ" ต่อไปนี้ Huko ยังกำหนดให้ลูกค้าระงับการใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากนักช้อปเพื่อระบุตัวตนผู้คนโดยไม่ได้รับการยินยอมจากบุคคลดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง

ความปลอดภัย

เมื่อรวบรวมข้อมูล อุปกรณ์ที่ฝังไว้ของ Huko จะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ ไปยังพื้นที่จัดเก็บของ Huko มีเพียงข้อมูลผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ หมายเลข และข้อมูลที่จะไม่มีความหมายและไม่สามารถอ้างอิงถึงนักช้อปที่ได้รับการตรวจสอบได้หากข้อมูลถูกดักฟังหรือสูญหาย

เมื่อรวบรวมรหัสประจำตัวสมาร์ทโฟนของนักช้อป (ที่อยู่ MAC, IMSI, TMSI) อุปกรณ์ Huko จะเข้าระบบทั้งรหัสและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักช้อป

สถานที่จัดเก็บข้อมูลของ Huko ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยที่สุดในโลกเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ออกโดยนักช้อป โดยได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากนักช้อป และป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อลูกค้าของ Huko ใช้แพลตฟอร์ม Huko บนเซิร์ฟเวอร์ของตนลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูล

คำขอของหน่วยงานภาครัฐและฝ่ายตุลาการ

ไม่ว่า Huko จะระบุไว้ในนโยบายการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวอย่างไร Huko แต่อาจเปิดเผยและแชร์ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่รวบรวมมาหากเห็นว่าจำเป็นตามหลักเหตุผลเพื่อบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบของรัฐที่มีการรวบรวมข้อมูลหรือหากเป็นการบังคับตามคำขอของหน่วยงานฝ่ายตุลาการและในการป้องกันสิทธิ์ของบริษัท

ข้อความที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีเจตนาที่จะจำกัดการป้องกันหรือการปฏิเสธทางกฎหมายที่ลูกค้าของ Huko อาจหยิบยกขึ้นมาสำหรับคำขอของบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภาครัฐหรือฝ่ายตุลาการเพื่อปกป้องการเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมมาในนามของลูกค้าไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น

การกักเก็บข้อมูล

Huko และลูกค้าของบริษัทสามารถกักเก็บข้อมูลร่วมกันไว้ได้ตลอดไป

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กับ Huko กำหนดให้บริษัทกำหนดขีดจำกัดเวลาในการกักเก็บข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมมาจากนักช้อปในนามของลูกค้า Huko โดยขึ้นอยู่กับกฎและแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวต่างๆที่บังคับใช้ในรัฐที่มีการรวบรวมข้อมูล

การเข้าถึงการแก้ไขและการลบข้อมูล

หากนักช้อปต้องการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัว นักช้อปต้องส่งคำขอถึง Huko โดยใช้อีเมลต่อไปนี้ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ลิงก์ด้านล่าง

privacy@huko.it

ใส่ลิงก์พร้อมปุ่มแบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล

 (ในข้อความแยกกัน)

หากนักช้อปมอบข้อมูลที่เพียงพอต่อการระบุหรือยืนยันตัวตนของนักช้อปจะดำเนินการตามที่จำเป็นตามความสามารถเพื่อดำเนินการตามคำขอ

การเลือกไม่ใช้บริการรวบรวมข้อมูล

นักช้อปสามารถส่งคำขอเพื่อเลือกไม่ใช้บริการรวบรวมข้อมูลซึ่งจะยุติการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi สำหรับผู้มาเยือน

นักช้อปยังสามารถขอเลือกไม่ใช้บริการการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นอื่นๆบนสมาร์ทโฟนโดยแบบฟอร์มออนไลน์เฉพาะของ Huko ที่ลิงก์นี้:

https://privacy.Huko.com/or โดยส่งคำขอเฉพาะผ่านแบบฟอร์มติดต่อบนเว็บไซต์

เมื่อนักช้อปส่งคำขอเลือกไม่ใช้บริการแล้ว Huko จะดำเนินการทุกวิถีทางที่จำเป็นเพื่อลบข้อมูลในอดีตบนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักช้อปและหลีกเลี่ยงการรวบรวมข้อมูลบนอุปกรณ์เครื่องดังกล่าวในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงการควบคุม

หาก Huko มีส่วนร่วมในกระบวนพิจารณาเรื่องการล้มละลายการรวมบริษัทการได้มาการปรับองค์กรใหม่หรือการขายสินทรัพย์ข้อมูลเกี่ยวกับนักช้อปที่รวบรวมมาอาจถูกขายหรือโอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าวความมุ่งมั่นในนโยบายนี้จะยังคงอยู่และผู้ซื้อรายใหม่ต้องปฏิบัติตามหากมีการโอนไปยังผู้ซื้อดังกล่าวซึ่งรวมถึงสิทธิ์ของนักช้อปในการขอเลือกไม่ใช้บริการตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

นโยบายของ HUKO เกี่ยวกับเด็ก

บริการของ Huko ไม่เจาะจงไปที่เด็กอายุต่ำกว่า 13-14 ปี ตามกฎหมายในประเทศ หากผู้ปกครองทราบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 13-14 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ Huko โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองผู้ปกครองสามารถติดต่อ Huko โดยใช้แบบฟอร์มต่อไปนี้ Huko ไม่มีเจตนารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักช้อปที่มีอายุต่ำกว่า 13-14 ปี

หาก Huko ทราบว่ามีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่านี้ เราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวออกโดยใช้กระบวนการเลือกไม่ใช้บริการตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยการปกป้องข้อมูลและระเบียบข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา

แนวทางปฏิบัติของ Huko ในการดำเนินการข้อมูลเป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของยุโรปและสหรัฐอเมริกาและหมายถึงการแจ้งเตือนตัวเลือกการโอนความปลอดภัยการเข้าถึงและการปกป้องข้อมูลโดยเฉพาะรวมถึงการบังคับใช้กฎระเบียบของรัฐบาลและฝ่ายตุลาการ

Huko ดำเนินการตรวจสอบและทำงานเพื่อแก้ไขคำร้องเรียนและข้อพิพาทต่างๆที่ได้รับผ่านแบบฟอร์มติดต่อขอข้อมูลของไซต์

ไปที่เว็บไซต์ของ HUKO

Huko ดำเนินการผ่านหลายไซต์ซึ่งรวมถึงไซต์เฉพาะด้านการตลาดการสนับสนุนลูกค้าแพลตฟอร์มการวิเคราะห์แพลตฟอร์มการบริหารจัดการอุปกรณ์และระบบรวมถึงไซต์ที่เปิดโอกาสให้นักช้อปเลือกไม่ใช้บริการ

Huko ใช้คุกกี้ (ไฟล์ข้อความขนาดเล็กซึ่งใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชมเพื่อระบุคอมพิวเตอร์และเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชม) และ/หรือ Web Beacon (ไฟล์ที่วางไว้ในเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์

Huko สามารถกำหนดค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธหรือรายงานเมื่อมีการส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ

เมื่อนักช้อปไปที่ไซต์ใดไซต์หนึ่งของ Huko นักช้อปควรทราบว่า Huko ใช้บุคคลภายนอกสำหรับบริการโฮสติ้งการวิเคราะห์และโฆษณาบางส่วน

Huko รวบรวมที่อยู่อีเมลที่เปิดเผยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมในหน้าที่มีการเข้าชมและข้อมูลที่ผู้ใช้สมัครใจมอบให้ (ผ่านแบบฟอร์มติดต่อหรือแบบสำรวจเฉพาะ) เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของหน้าบนไซต์และคุณภาพของบริการที่เราให้บริการ

Huko สามารถใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในการกรอกแบบฟอร์มติดต่อเพื่อการแนะนำเชิงพาณิชย์หรือการตลาดในประเทศที่จำเป็นต้องมีการอนุญาตเฉพาะ

Huko ดำเนินการตามคำขอที่ได้รับสำหรับการยกเลิกจากรายชื่อส่งอีเมล

เมื่อลูกค้าต้องการประเมินหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Huko ทาง Huko อาจขอข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อและนามสกุลชื่อบริษัทที่อยู่อีเมลและที่อยู่ทางไปรษณีย์เพื่อมอบข้อมูลที่ขอหรือดูแลการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ที่ซื้อหรือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผู้ติดต่อและผู้ติดต่อในอนาคตเพื่อมอบการเสนออื่นๆเช่นการขอคำแนะนำเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้บริการ

ข้อมูลที่ Huko รวบรวมนี้จะไม่มีการแชร์หรือขายให้กับองค์กรอื่นๆ เพื่อเป็นข้อเสนอทางพาณิชย์ ยกเว้นเมื่อจำเป็นต้องให้บริการตามคำขอ หรือเมื่อมีการอนุญาตที่เฉพาะเจาะจง และในกรณีนั้นๆ จะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่อธิบายไว้ข้างต้นในนญบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

ประกาศ DNT ของเว็บเบราว์เซอร์

Huko แชร์กิจกรรมของผู้เข้าชมบนเว็บไซต์ของเรากับบุคคลภายนอกภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

เนื่องจากเว็บไซต์ที่ Huko ดำเนินการไม่รวบรวมหรือใช้ข้อมูลที่มักเป็นไปตามข้อมูลอ้างอิงความเป็นส่วนตัว "ห้ามติดตาม" (Do Not Track หรือ DNT) ของเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมไซต์ของ Huko จึงจะไม่มองหาสัญญาณประเภทนี้จากเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชม

การเปลี่ยนแปลงและข้อมูลติดต่อ

Huko ต้องปรับนโยบายเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวทั่วโลกให้ได้มากที่สุด

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนักช้อปสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของ Huko เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด

สำหรับข้อมูลหรือข้อสงสัยต่างๆลูกค้าและนักช้อปสามารถติดต่อ Huko ได้ที่ที่อยู่ต่อไปนี้:

HUKO

Privacy Requests

privacy-inquiries@Huko.hk

By using the site, you accept that this might set cookies to enable better navigation

Ok
I accept

Privacy
policy