LANGUAGES

Avatar - ตัวตนเสมือน

มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งเชิงโต้ตอบที่น่าตื่นเต้นให้แก่ลูกค้า และช่วยให้่ฝ่ายบริหารของเครือทราบถึงศักยภาพของการควบคุมปัจจัยประกอบทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบ

Huko ขอเสนอคุณลักษณะขั้นสูงที่ไม่เหมือนใครและมีการจดสิทธิบัตรอย่าง Virtual Identity Avatar ผ่านอุปกรณ์ที่ทันสมัยโซลูชันการตรวจสอบอันล้ำหน้าและการผนวกรวมเครื่องมือทั้งหมด
Avatar Virtual Identity ของ Huko เกิดขึ้นมาจากการดำเนินการคุณลักษณะที่ได้รับการผนวกรวมในอุปกรณ์และโซลูชันต่างๆของ Huko

คุณลักษณะนี้เป็นตัวแทนของนักช้อปแม้ว่านักช้อปจะไม่เป็นที่รู้จักผ่านบัตร Fidelity หรือแอปดิจิทัลแต่จะเป็นที่รู้จักในแพลตฟอร์ม “Huko Mall Analytics” ผ่านระบบการตรวจจับขั้นสูงที่ Huko พัฒนาขึ้นหมายความว่า Huko สามารถขยายการวิเคราะห์ลูกค้าประจำของตนให้รวมกลุ่มนักช้อปที่มีค่าเพิ่มเติม ซึ่งยังไม่ได้ใช้หรือไม่ใช้โปรแกรมความภักดี แต่จะเริ่มได้รับการรู้จักผ่าน "ID เสมือน"

การดำเนินการผ่านการใช้ระบบการจัดสรร Wi-Fi สำหรับผู้มาเยือนหรือ "Wi-Future" เพียงอย่างเดียวสามารถเปลี่ยนข้อมูลพฤติกรรมที่ผ่านมาของ ID เสมือนเป็นข้อมูล CRM โดยเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าถึง Wi-Future

ฟังก์ชันการทำงาน AVATAR VIRTUAL IDENTITY ของ Huko ซึ่งไม่เหมือนใครในระดับสากลและมีการจดสิทธิบัตร มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในโซลูชัน Huko Mall Analytics เนื่องจากมีความพิเศษ ความสัมพันธ์กัน และการผนวกรวมอุปกรณ์ Huko ทั้งหมด:

 • ระบบตรวจสอบปริมาณการเข้ามาในศูนย์การค้าและร้านค้าผ่านอุปกรณ์ Huko EPC 300 และ EPC 3000 ที่มี AVATAR SENSOR Detector โดยเครื่องมือนี้จะระบุตัวตนของนักช้อปแบบไม่ซ้ำกันด้วยอุปกรณ์ที่ตรวจจับได้ผ่านระบบการตรวจจับเอกสิทธิ์เฉพาะและอัลกอริทึมอันทันสมัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Huko
  การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ตรวจจับได้ซึ่งนักช้อปมีติดตัว เชื่อมโยงกับ AVATAR ตัวตนเสมือน ซึ่งมีการดำเนินการทั่วมอลล์ในเครือต่างๆ ทั่วโลกและผู้เช่าทุกราย เพื่อดูแลให้มีการตรวจสอบอย่างครอบคลุมทั่วโลกในระดับเครือร้านค้าปลีก
 • แพลตฟอร์มที่ให้บริการ Wi-Fi สำหรับผู้มาเยือนและเพื่อการตลาดของ Huko อย่าง Wi-Fi Future ใช้ AVATAR SENSOR Detector แบบพิเศษเพื่อมอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi แก่ลูกค้าและดูแลการตรวจสอบข้อมูลประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ครอบคลุมพร้อมกันไปด้วยรวมถึงเปิดโอกาสให้สามารถระบุตัวตนนักช้อปที่ใช้อุปกรณ์นี้ได้อย่างไม่มีใครเสมอเหมือน
 • AVATAR POS SENSOR Detector แบบพิเศษใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มอัลกอริทึมเอกสิทธิเฉพาะซึ่งมีการผนวกรวมกับระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีกในตำแหน่ง POS ของผู้เช่าแต่ละรายไปแล้วก่อนหน้านี้ ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้คุณผนวกรวมการซื้อที่ลูกค้าของเครือศูนย์การค้าดำเนินการในร้านค้าแต่ละแห่ง โดยการเชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับ Huko Virtual Identity Avatar

ระบบ VIRTUAL IDENTITY AVATAR ของ Huko เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและคุณลักษณะที่พเศษสุดที่มีให้กับฝ่ายบริหารของเครือศูนย์การค้าแต่ละแห่ง

ระบบ VIRTUAL IDENTITY AVATAR มอบข้อมูล, ตัวบ่งชี้ และ KPI จำนวนมากเกี่ยวกับนักช้อปให้กับฝ่ายบริหาร เช่น:

 • จำนวนผู้มาเยือนต่อเครือและศูนย์การค้า
 • จำนวนผู้มาเยือนต่อผู้เช่าและผู้เช่าหลายราย ซึ่งระบุการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เช่า
 • ระดับความภักดีต่อเครือ ศูนย์การค้า และผู้เช่า
 • เวลาในการช้อปปิ้งต่อศูนย์การค้าและเครือ เวลาที่อยู่นิ่งๆ ในพื้นที่หนึ่งๆ เวลาในร้านค้า
 • อัตราการแยกและการดึงดูดลูกค้าของผู้เช่าแต่ละราย
 • ข้อมูลประชากร เช่น อายุและเพศ รวมถึงข้อมูลประชากรอื่นๆ หากมีการใช้ Wi-Fi สำหรับผู้มาเยือนผ่านระบบการตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายสังคม
 • ความต้องการในการซื้อและโปรไฟล์ ผ่านการเชื่อมโยงการมาเยือนผู้เช่าและเวลาในร้านค้าทั้งหมดในร้านค้าหลายๆ แห่งตามระยะเวลาของ Avatar ในเครือศูนย์การค้า
 • ประวัติการซื้อที่ผ่านมาในเครือศูนย์การค้าทั้งเครือและต่อศูนย์การค้าและผู้เช่าแต่ละแห่งตามระยะเวลาที่มาเยือน

คุณลักษณะพิเศษของระบบ AVATAR VIRTUAL IDENTITY

ระบบ Virtual Identity Avatar ช่วยให้ฝ่ายการตลาดของเครือสามารถสร้างนโยบายและการดำเนินการทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพจริงเนื่องจากสามารถพึ่งพาเครื่องยกระดับทางการตลาดหลักๆได้:

 • การตลาดใกล้เคียงซึ่งอิงตามตำแหน่งที่แม่นยำของพื้นที่ของนักช้อปหรือต่อผู้เช่า
 • การสร้างบริบทของข้อความโดยอิงตามการสร้างโปรไฟล์ของนักช้อปซึ่งอาจรวมถึงระดับความภักดีต่อเครือร้านค้าที่ไปเยือนพฤติกรรมการซื้อบนพื้นฐานของเวลาในร้านค้าและประวัติการซื้อ

คุณลักษณะที่ไม่เหมือนใครของระบบ VIRTUAL IDENTITY AVATAR ของ Huko มอบข้อมูลที่สำคัญและมีค่าการวิเคราะห์และ KPI สำหรับการดำเนินการร้านค้าปลีกของเครือศูนย์การค้า

ข้อมูลที่เป็นตัวแทนของประสบการณ์การช้อปปิ้งของนักช้อปภายเครือศูนย์การค้าทั้งเครือซึ่งมอบการสนับสนุนที่สำคัญในแต่ละวันสำหรับฝ่ายขายและพนักงานของร้านค้า

 

By using the site, you accept that this might set cookies to enable better navigation

Ok
I accept

Privacy
policy