LANGUAGES

แพลตฟอร์มด้านการตลาดและกิจกรรมของ HUKO

จัดการแคมเปญและกิจกรรมตาม ROI ตามจริงของแต่ละกิจกรรม

Huko จับคู่แพลตฟอร์ม Huko Mall Analytics กับแพลตฟอร์มพิเศษอย่างแพลตฟอร์มด้านการตลาดและกิจกรรมของ HUKO สำหรับการบริหารจัดการแคมเปญและกิจกรรมทางการตลาด

วิธีนี้ช่วยให้สามารถป้อนข้อมูลเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาของกิจกรรมแต่ละอย่างพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ครอบคลุมและรายชื่อศูนย์การค้าที่มีส่วนร่วมจากนั้นรายงานพิเศษจะแสดงตัวบ่งชี้ผลตอบแทนสำหรับแคมเปญในศูนย์การค้าหรือกิจกรรมเดี่ยวๆแต่ละอย่าง

วิธีนี้ช่วยให้สามารถคำนวณ ROI สำหรับแคมเปญและกิจกรรมแต่ละรายการผ่านการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในการเข้าชมของนักช้อปในศูนย์การค้าที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงในอัตราการกลับมาให้บริการของลูกค้าขาประจำในศูนย์การค้าความสามารถในการดึงดูดนักช้อปใหม่และแปลงให้เป็นนักช้อปขาประจำและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวบ่งชี้ในทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับนักช้อปเช่นอัตรา Conversion, ตั๋วเฉลี่ย, รายได้เพิ่มขึ้นที่ได้จากนักช้อปขาประจำและรายได้ที่ได้มาจากนักช้อปใหม่ผ่านแคมเปญและกิจกรรมที่ได้รับการวิเคราะห์

แพลตฟอร์มบริหารจัดการแคมเปญและกิจกรรมทางการตลาดซึ่งผนวกรวมเข้ากับแพลตฟอร์ม Huko Mall Analytics สนับสนุนและแนะนำแคมเปญทางการตลาดในศูนย์การค้าเช่น:

การตลาดใกล้เคียงวัดระดับพื้นที่ร้านค้าทั้งหมดไปจนถึงการตลาดในร้านค้าทั้งในกรณีที่เป้าหมายคือการนำทางปริมาณการเข้าชมมายังศูนย์การค้าและเมื่อเป้าหมายคือการเพิ่มระดับความภักดีและยอดขายผ่านแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์และแคมเปญออฟไลน์ซึ่งผสานรวมกับในประสบการณ์ในร้านค้า

Huko Mall Analytics มอบฟังก์ชันการกำหนดค่าที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้สามารถโต้ตอบกับลูกค้าที่มีค่ามากที่สุดและสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่รวมทุกช่องทางให้เป็นหนึ่งอย่างแท้จริง

ฟังก์ชัน "Avatar" เอกสิทธิ์เฉพาะที่มีการจดสิทธิบัตรช่วยให้สามารถผลกระทบที่แคมเปญและมาตรการทางการตลาดในศูนย์การค้าทั้งหมดมีต่อจำนวนลูกค้าใหม่ที่สร้างขึ้นพฤติกรรมและการแปลงลูกค้าใหม่ให้เป็นนักช้อปขาประจำความถี่ในการมาเยือนต่อศูนย์การค้าและต่อเครือสำหรับลูกค้าที่มีแนวโน้มการใช้จ่ายเฉลี่ยและตัวบ่งชี้ที่สำคัญอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงในชื่อเสียงด้านสื่อสังคมของแบรนด์สำหรับเครือร้านค้าปลีกยังได้รับการประเมินด้วยพร้อมการวิเคราะห์ทั้งการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดใน Conversion ทางสื่อสังคม

แพลตฟอร์มนี้เปิดโอกาสให้มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแคมเปญและกิจกรรมในศูนย์การค้าได้ง่ายๆ ผ่าน KPI ที่สำคัญในมุมมองเดียวและรวมการเปรียบเทียบกับระดับที่ผ่านมา เครือศูนย์การค้า เกณฑ์มาตรฐานของ Huko และเกณฑ์มาตรฐานในประเทศ รวมถึงวัด ROMI ของแต่ละแคมเปญและผลกระทบของการผสมผสานการตลาดในศูนย์การค้าที่มีต่อ NOI ของศูนย์การค้าด้วย

  • ระบุและดึงดูดนักช้อปเมื่อพวกเขาเข้าสู่ศูนย์การค้าโดยการกำหนดค่าประสบการณ์การช้อปปิ้งสำหรับศูนย์การค้าแต่ละแห่ง
  • ทำความเข้าใจข้อมูลประชากรของฐานนักช้อปสำหรับศูนย์การค้าแต่ละแห่งที่แคมเปญทางการตลาดในศูนย์การค้าเข้าถึงและความสอดคล้องระหว่างข้อมูลดังกล่าวกับผู้ชมเป้าหมายในการดำเนินการแต่ละอย่าง
  • วัดผลกระทบของแคมเปญในศูนย์การค้าแบบออฟไลน์แต่ละแคมเปญในด้านปริมาณการเข้าชมทั่วไปด้านการเปลี่ยนแปลงของการกลับมาใช้บริการอีกการดึงดูดนักช้อปใหม่ความสามารถในการแปลงนักช้อปใหม่ให้เป็นนักช้อปขาประจำเวลาในการช้อปปิ้งและผลที่มีต่อตัวบ่งชี้ในทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นตัวกำหนด ROMI
  • วัดผลกระทบของแคมเปญในศูนย์การค้าแบบออฟไลน์แต่ละแคมเปญและกิจกรรมในด้านปริมาณการเข้าชมทั่วไปด้านการเปลี่ยนแปลงของการกลับมาใช้บริการอีกการดึงดูดนักช้อปใหม่ความสามารถในการแปลงนักช้อปใหม่ให้เป็นนักช้อปขาประจำเวลาในการช้อปปิ้งและผลที่มีต่อตัวบ่งชี้ในทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นตัวกำหนด ROMI
  • วัดผล ROMI ของแต่ละแคมเปญและกิจกรรมในศูนย์การค้าและผลกระทบของการผสมผสานของมาตรการการตลาดในศูนย์การค้าด้าน NOI ของศูนย์การค้า

By using the site, you accept that this might set cookies to enable better navigation

Ok
I accept

Privacy
policy